Zapomniana faktura kosztowa – ewidencja w KPiR

Czasami może dojść do sytuacji, w której z różnych przyczyn, dostajemy do ręki fakturę kosztową, dotyczącą okresu, który został już rozliczony. To się czasami zdarza. Czasem taka faktura dociera do nas z opóźnieniem. Jednak bywa też tak, że w natłoku pracy po prostu zapominamy ją dodać. Wtedy zadajemy sobie pytanie, co możemy z tym zrobić. Koszt został przez nas poniesiony, ale nie wpłynął on na obniżenie wysokości podatku, bo dokument nie został zaksięgowany.

Jednak chcielibyśmy go uwzględnić w naszej ewidencji, odliczyć go od podstawy opodatkowania i zapłacić niższy podatek dochodowy.

Jakie mamy możliwości?

W takiej sytuacji mamy dwie możliwości do wyboru. Możemy ująć taką fakturę w kolejnym okresie lub ująć ją w rozliczonym okresie (czyli korekta rozliczeń).

W pierwszym przypadku musimy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, jeżeli koszt nie został ujęty w konkretnym okresie rozliczeniom, można go ująć w kolejnym. Jednak musimy pamiętać o tym, by następny okres rozliczeniowy dotyczył bieżącego roku podatkowego. Oznacza to, że nie możemy księgować zagubionych faktur np. z 2017 roku w KPiR za 2018 rok.

Po drugie, w przypadku podatku VAT w rejestrze VAT fakturę możemy ująć (odliczyć naliczony podatek) w dacie otrzymania faktury albo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Jest to możliwe, bez względu na to, czy rozliczamy się miesięcznie, czy kwartalnie.

Korekta zeznania rocznego

Czasami możemy popełnić błąd, wypełniając deklarację podatkową. Nie ma żadnego problemu, jeżeli jeszcze jej nie wysłaliśmy. Po prostu możemy wziąć nowy druk i zacząć go wypełniać. Gorzej jest, jeżeli już wysłaliśmy deklarację do urzędu skarbowego. Jednak i w takiej sytuacji możemy sobie poradzić

Możemy skorygować roczne zeznania. Jest jednak jeden warunek. Do konkretnego elementu deklaracji, który chcemy zmienić, nie może się toczyć postępowanie podatkowe albo kontrola podatkowa. Pamiętajmy, że korekta nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Cel korekty

Istnieją dwie takie sytuacji, w których korekta może być konieczna. Pierwsza dotyczy deklaracji mniejszych przychodów, aniżeli w rzeczywistości wystąpiły. Druga natomiast występuje, gdy wykazaliśmy w deklaracji zbyt wysokie koszty.

Dzięki korekcie możemy sprostować zaistniałą sytuację. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności karnej za popełnione błędy.

Korekta – sposób przeprowadzenia

Korekty dokonujemy poprzez wysłanie deklaracji, takiej samej jak oryginalna. Musimy jednak na niej wskazać, że jest to korekta zeznania. Pamiętajmy koniecznie, że musimy na niej zaznaczyć – złożenie zeznania/korekta zeznania. Przesyłamy ją Pocztą Polską, składamy w Urzędzie Skarbowym lub wysyłamy drogą elektroniczną.

Korektę możemy wysłać drogą elektroniczną, bez względu na to, czy oryginalna deklarację wysyłaliśmy tradycyjnie lub przez Internet.

Tak jak w przypadku oryginalnych deklaracji, warto posiadać potwierdzenie nadania poprawionej deklaracji. Jeżeli wysyłamy korektą online, potwierdzeniem jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Student jednej z małopolskich szkół wyższych, na co dzień również pracuję jako konsultant. Po godzinach pracy uczęszczam na taekwondo, bardziej dla rozrywki niż wyczynowo dla sportu. Lubię również pisać, prowadzę 2 blogi, o finansach, drugi o zdrowiu.
Back To Top