Mała księgowość – kto może z niej skorzystać?

przedsiebiorca

Mała księgowość jest zbiorem reguł, określających procedury zbierania danych finansowych. Są one niezbędne do ustalenia wysokości podatku, z jakiego przedsiębiorca musi się rozliczyć w urzędzie skarbowym.

Nieskomplikowane mechanizmy

Prosta księgowość opiera się na nieskomplikowanych mechanizmach. Została wprowadzona przez państwo z myślą o małych przedsiębiorstwach. Nie muszą się borykać z licznymi problemami, związanymi z księgowymi handlowych. Prowadzenie takich ksiąg jest skomplikowane. Wymaga znajomości wielu przepisów. Może być też dość kosztowne.

Uproszczona księgowość

Taką uproszczoną księgowość przedsiębiorca może prowadzić nawet samodzielnie. To jest jej podstawowa zaleta. Nie musimy zatrudniać dodatkowego pracownika, który zajmie się księgowością. Nie musimy też korzystać z usług biura rachunkowego. Oczywiście możemy wybrać takie biuro, jeśli nie chcemy zajmować się księgowością.

Biuro Tax Bonus 41-300 Dąbrowa Górnicza

Do podstawowych zalet uproszczonej księgowości możemy zaliczyć niskie koszty i łatwość w prowadzeniu.

Formy księgowości uproszczonej

Wyróżniamy trzy formy księgowości uproszczonej:

  • karta podatkowa,
  • księga przychodów i rozchodów,
  • ryczałt ewidencjonowany.

Jeśli wybraliśmy kartę podatkową nie musimy obowiązkowo prowadzić księgowości ani składać rocznego zeznania PIT. Jesteśmy jednak zobowiązani do złożenia druku PIT 16-A. Musimy w nim wykazać zapłacone i odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy również o tym, by przez 5 lat przechowywać faktury i rachunki dokumentujące sprzedaż.

Wielkość karty podatkowej ustalana jest kwotowo. Każdego roku wzrasta. Jest to uzależnione od wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Musimy jednak pamiętać o pewnym ważnym szczególe. Wybór karty podatkowej jest związany z każdorazową wpłatą podatku. Również wtedy, gdy nie odnotowała dochodu, a poniosła stratę.

Ryczałt ewidencjonowany

Jest to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Wielkość podatku uzależniona jest od przychodów wygenerowanych w czasie prowadzenia działalności. Przy ustalaniu wielkości podatków nie możemy odliczyć kosztów. Z ryczałtu możemy skorzystać, jeżeli założyliśmy jednoosobową działalność lub spółkę osobową i nasze przychody nie przekraczają sumy 150 tysięcy euro.

w pracy

Wybierając ryczałt musimy pamiętać o kilku obowiązkach. Musimy prowadzić księgowość uproszczoną w formie ewidencji przychodów. Jesteśmy zobowiązani przechowywać dokumenty potwierdzające zakup towarów. Musimy prowadzić ewidencję środków trwałych, wyposażenia i zatrudnienia.

Księga przychodów i rozchodów

Mogą ją wybrać osoby fizyczne, prowadzące spółki cywilne, jawne, partnerskie (osób fizycznych) lub jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie ich przychody za ubiegły rok obrotowy nie mogą przekraczać 1,2 mln euro w polskiej walucie.

Jeśli wybraliśmy taką działalność, musimy składać deklaracje podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy też zobowiązani prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów. Musimy ewidencjonować koszty, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Możemy się na nią zdecydować, jeśli wybraliśmy opodatkowanie liniowe lub progresywne.

Student jednej z małopolskich szkół wyższych, na co dzień również pracuję jako konsultant. Po godzinach pracy uczęszczam na taekwondo, bardziej dla rozrywki niż wyczynowo dla sportu. Lubię również pisać, prowadzę 2 blogi, o finansach, drugi o zdrowiu.
Back To Top