Co warto wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK)

kalkulator olowek

Jednolity Plik Kontrolny to stosunkowo nowy obowiązek, który został nałożony przez resort finansów na średnich i małych przedsiębiorców. Jego zadaniem jest uszczelnienie systemu podatkowego, ale też ułatwienie rozliczeń dla samych przedsiębiorców.

Sam Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych, takich jak ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury, wyciągi bankowe, księgi przychodów i rozchodów, który zostaje przez nas przygotowany przy użyciu specjalnego programu komputerowego. Jednolity Plik Kontrolny posiada ustandaryzowany układ i format, umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Samo działanie tego standardu pozwala nam na oszczędzenie czasu, który dotąd marnowaliśmy na kolejkach w urzędzie skarbowym. Przekazywanie informacji podatkowych elektronicznie jest po prostu szybsze oraz co najważniejsze tańsze i mniej uciążliwe. Obowiązek ten dotyczy mały, średnich i także niektórych dużych firm. Został on nałożony na nie od stycznia 2018 roku. Dzięki zastosowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego sam urząd skarbowy w dużo szybszy i łatwiejszy sposób wykryje te wszelkie nieprawidłowości w podatkach oraz ewentualne oszustwa i unikanie płacenia podatków VAT. Sam termin obowiązkowego udostępniania danych w formie JPK został uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa ustalanej na podstawie kryteriów wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wyróżnia się tu małe i średnie firmy, gdzie mała firma wedle definicji ministerstwa, to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż pięćdziesięciu pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości dziesięciu milionów euro. Z kolei definicja średniej firmy mówi, że jest to podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż dwustu pięćdziesięciu pracowników i osiągnął roczny obrót netto nie większy niż równowartość pięćdziesięciu milionów euro.

przegladamy dokumenty

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania urząd skarbowy jest w stanie praktycznie wyeliminować przeprowadzanie kontroli w przedsiębiorstwach. Te bowiem nastąpią tylko pod warunkiem, że w elektronicznych zeznaniach zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości. Musimy też pamiętać, że nie wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiążę się niestety z grzywną. I ta jest nakładana zarówno w przypadku niewypełnienia tego obowiązku w ogóle, jak i też notorycznego spóźniania się z wysyłaniem zeznań. Grzywna grozi nam także wówczas, kiedy popełnimy rażące błędy w wypełnianiu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ta jest stosunkowo wysoka i może dochodzić nawet do dwóch tysięcy ośmiuset złotych. W przypadku kiedy spóźnimy się z wysłaniem zeznania, to musimy się liczyć z karą grzywny do stu dwudziestu stawek dziennych. Te są zaś indywidualnie wyliczane przez sąd. Oznacza to, że w poszczególnych przypadkach możemy zostać obciążeni karą nawet do trzech milionów złotych. Tyle bowiem wynosi maksymalna granica na rok 2017. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia kar finansowych, należy wyposażyć swoją firmę w odpowiednie oprogramowanie.

Szczegółowe informacje o Jednolitym Pliku Kontrolnym mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Student jednej z małopolskich szkół wyższych, na co dzień również pracuję jako konsultant. Po godzinach pracy uczęszczam na taekwondo, bardziej dla rozrywki niż wyczynowo dla sportu. Lubię również pisać, prowadzę 2 blogi, o finansach, drugi o zdrowiu.
Back To Top